Jag började översätta från finska till svenska min historia vars namn är RKC Taikapöly. (Royal Kingdom Challenge) Jag berättar mina egna små normer. Tema på historian är fantasi och nutid. Den äldsta tjejen är arvtagare och hon ger huset och hennes mammas magiska makten i vuxen ålder.

En regent är mest uppburen och hon anför i Taikapöly. Härnäst är rika familjer i rangordning. Regenten och de rika familjerna har de magiska makterna. Nästä är två familjer som också har de magiska makterna men de är inte så uppburen. Därför måste ge de fiskar och grönsaker till regenten och de rika familjerna. I Taikapöly är vanliga familjer också. De tänker att regenten och de rika familjerna är lika grandiosa som gudar. De vanliga familjerna ger en liten sina skörd till regenten och de rika familjer. Män är inte excentriska. Jag hoppas att du inser mina förklaringar!

Nu demonstrerar jag åtta familjerna från Taikapöly. Jag kan inte svenska bra så min skriftbilden är inte fullkomlig.

 

Photobucket
Den här familjen Pilvilinna (=luftslott).
Photobucket
Den här regent Jonna Pilvilinna. Nuförtiden är hon regenten i Taikapöly. Hon var lycklig innan hon skaffade barn. Jonna började lida av depression och hon orkar inte koncentrera sig regents uppgifter. Jonna mäktar inte skötsel av barn och därför hennes man måste göra regents uppgifter och skötsel av barn.
Photobucket
Jonnas man, Peter Pilvilinna, hoppas att sin fru snart tillfrisknar. Peter fantiserar stora om familjen och barn. Peters dröm blir aldrig av verklighet om Jonna inte tillfrisknar. Peter försöker vara en god man och han gör regents uppgifter och skötsel av barn. På fritiden försöker Peter pigga upp Jonna.
Photobucket
De här är söta barn: Johanna och Johannes. Johanna ska bli följande regent. Kan hon någonsin vara den starka regenten när hennes mamma är sjuk?
Photobucket
Lilli-kat får tag på Jonna ler.
Photobucket
Peter gillar barnen så mycket.
Photobucket
Varje rika familjerna har betjänt. All betjänter ser ut samma. Betjänterna städar och lagar mat till de rika familjerna.
Photobucket
Den här familjen Paholainen (=djäkel)
Photobucket
Den här Camilla Paholainen som har alltid velat vara regenten. Hon har aldrig försökt statskupp eftersom Taikapölys folk skulle hävda Jonna. Camilla ska ibland vilja se lidande människor när hon ska komma till makten. Paholainen har massor av privilegier. Folket vet att Camilla ska förinta deras liv om de inte lyder.

Photobucket
Den här Pekko som är Camillas man. Camilla tvingade att dricka "ondska dryck" och därför Pekko har blivit en ond människa. Den finns inte medicin. Pekko hjälper sin hustru realiserar sina planer Taikapölys statskupp.
 
Photobucket
Camilla har kat som heter Pahis. Katten är så ettrig.

Photobucket
Den här familjen Jääpuikko (= is pinne).

Photobucket
Jasmina är en kall människa som tänker bara sig själv. Hon hatar Taikapölys varm klimat. Jasmina är matt och sjuk på somrarna. I vintern var hon vid god vigör.

Photobucket
Jasminas man som heter Jorma hjälper sin hustru på somras. Han vill inte att Jasmina insjuknar.

Photobucket
Den här familjen Sun (=sol).

Photobucket
Aurora är Jasminas motpol. Aurora älkar varm och hon hatar kalla vintrar. Hennes magiska makterna försvagar i vintertid när solen inte skiner. Aurora försöker alltid vara solig och positiv människa. Aurora älskar sin man och de har en lycklig familj.

Photobucket
Auroras man som heter James lever sin dröm. Han har alltid velat en kul familj och han upprätthåller ordningen. James ska få en stor familj i framtiden.

Photobucket
Den här är en söt spädbarn som heter Aamu. I framtiden ärver hon en gård och hennes mammas magiska makterna. Förardrar är stolt sitt barn.

Photobucket
 
Den här är familjens hund som heter Arttu. Hunden är glad och käck.
 
 
YXQdG.jpg
Jag hade tävla där angelägna människor fick göra ny sim till Taikapöly och vupiis Aimée vann tävlan. Aimées debut ska hända i del 44.
 
Aimée behärskar kärleks makten. Hon älskar mäns uppmärksamheten och hon kan bedåra männen. Aimée behärskar kärleks negativa känslor liksom svartsjuk. Aimée vill inte gifta sig.

 

 


Photobucket

 

 

Den här familjen Merithaimen. De är mellan de rika familjerna och gemena familjerna. De har också magiska makterna.
Photobucket
Meri Merithaimen är lycklig. Hon har tre spelevinkar söner. Meri ser ut oskyldig person men bakom blåa ögon är en olik sim. Meri hoppas att hennes mannen får inte någonsin fram vad hände före vigsel.
Photobucket
Denna är Mika som tycker om fiska. Han måste ge fiskar till de rika familjerna. Mika älskar hans alla sönerna men han hoppas att en tjej föds i framtiden.
Photobucket
De här alla tre hurtiga pojkarna. Namn västen till höger: Kuha (=gös), Ahven (=abborre) och Hauki (=gädda). De har ärvt mammas blå ögon.
Photobucket
Den här familjen Puska (=buske).
Photobucket
Paula är redan åldring och hon måste avstå sin magisk makten. Hennes enda dotter är snart vuxen och tjej ska ärva hus och magiska makterna. Paula betvivlar om hon förmår normalt.
Photobucket
Paulas man heter Paavo och han är brun liksom trädskal. Han och Paula tar det lungt pensiondagar. Vad ska hända när klämmig dottern återgår från universitet med hennes pojkvännen?
Photobucket
Denna är Flora som är Paulas och Paavos dotter. Hon studerar på universitet nuförtiden.
Photobucket
Nu vi bekantar sig de vanliga familjerna. Den här familjen Paljula.
Photobucket
Den här Jessica. Hon är lycklig med sin man. Deras son ska gifta sig med Flora Puska. Paljula hade haft lång tiden fattigast familj i Taikapöly men stor förändring hände...
Photobucket
Jessicas man Sami är också stolt sin son. Samis åliggande var att utbilda sonen hur denna var bra äkta man.
Photobucket
Denna är Jessicas och Samis son som heter Eemeli. Han studerar på universitet med Flora Puska. Eemeli väntar sin framtidsperspektiv gladt.
Photobucket
Sista och mest impopulär familj är Kummala.
Photobucket
Ehla Kummala uppenbarade sig liten tid sedan från tomhet. Ehla har inte talat sin härkomst. Ens hennes make vet inte. Inga vill bekanta sig Ehla eftersom hon är ful och sällsam sitt utseende. Ehla försvinner vid midnatt ut. Inga vet vart hon går eller vad hon gör.
Photobucket
Den här Ehlas mannen Esko som inte älskar sin hustru. Han alltid smiter hemifrån när det är möjlig. Esko är sällan hemma. Han giftade sig med Ehla eftersom ogifta män inte uppskattar.
Photobucket
Ehla älskar djur och därför hemma är hund som heter Elhi. Djuret är med Ehla när Esko smiter.
 
 
Vad gillade du? Kan du kommentera din åsikten?